Tractaments i serveis

Per donar resposta a les seves necessitats li faig saber que tinc competència per atendre gran diversitat de patologies. A continuació, pot veure'n algunes de les més habituals.