AVÍS:
Suspés indefinidament
el servei d'atenció mèdica,
en qualsevol de les modalitats de servei (en línia i presencial).

Toxicomanies i addiccions tòxiques Toxicomanies i addiccions tòxiques

El consum de drogues pot originar problemes i trastorns de diferent índole que, per afectar un gran nombre de persones, constitueixen un autèntic problema de salut pública.

La dimensió del problema està lligada al nombre de substàncies utilitzades i l'elevat percentatge de persones implicades en el consum. Les dades epidemiològics recents, senyalen, que en les drogues legals, un 70% de la població consumeix alcohol (15% dels majors de 14 anys admet un consum diari i un 10% consumeix més de 75 ml d'alcohol pur al dia). Els tranquil·litzants són consumits pel 12’5 % de la població i un 8% consumeix somnífers. Pel que fa a les drogues il·legals, el cànnabis i els seus derivats, especialment l'haixix, el consumeixin habitualment un 4% de la població adulta espanyola, percentatge que puja fins el 9’4% entre els 19 i 28 anys. A partir de 1992, existeix un progressiu augment de drogues sintètiques com l'èxtasi i similars, que estan associades a contexts lúdics i de cap de setmana i a consums esporàdics, així només el 0’1% reconeix consumir-ne totes les setmanes: un 3’8% en menors de 18 anys i un 6’2% entre 19 i 29 anys. Les amfetamines es consumeixen tant en pastilles com en pols (speed) amb xifres de consumidors del 2’5% i un 0’3% en l'últim cas, mentre els al·lucinogens es troben amb un 2’6% i al voltant de un 0’2%. El consum de cocaïna és el que més ha crescut en els últims deu anys, i el 1’5% dels adults espanyols reconeix haver consumit en l'últim any, als que se'ls ha d'afegir un 0’1% de consumidors de crack. La heroïna, malgrat el descens en el seu consum, segueix essent la droga il·legal que més mortalitat, directa o indirecta, causa entre els joves amb xifres de consum al voltant del 0’15%.

Apunti's ara és gratis
*Podrà donar-se de baixa quan vulgui, sense cap cost.