AVÍS:
Suspés indefinidament
el servei d'atenció mèdica,
en qualsevol de les modalitats de servei (en línia i presencial).

Test d'hiperactivitat adults online gratis

A continuació s'expressen vàries respostes possibles per cadascun dels apartats. Esculli l'opció que mitllor reflectexi la seva situació actual.

Intenti respondre el test de forma veraç, es vostè mateix a qui ajuda amb la seva pròpia sinceritat.

 1. Amb quina freqüència té problemes per acabar els detalls finals d'un projecte, una vegada que les parts més difícils han estat finalitzades?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 2. Amb quina freqüència li costa posar les coses en ordre quan ha de realitzar una tasca que exigeix organització?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 3. Amb quina freqüència té problemes per recordar cites o obligacions?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 4. Quan ha de realitzar una tasca que exigeix pensar molt, amb quina freqüència evita o ajorna el seu començament?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 5. Amb quina freqüència joguineja o retorça les mans o els peus quan ha d'estar assegut per molt temps?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 6. Amb quina freqüència se sent excessivament actiu i empès a fer coses, com si l'impulsés un motor?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 7. Amb quina freqüència comet errors per distracció quan ha de treballar en un projecte avorrit o difícil?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 8. Amb quina freqüència li costa mantenir l'atenció quan està realitzant un treball avorrit o repetitiu?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 9. Amb quina freqüència li costa concentrar-se en el que altres persones li estan dient, fins i tot quan li parlen directament?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 10. Amb quina freqüència extravia o li costa trobar coses a la casa o el treball?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 11. Amb quina freqüència es distreu amb activitats o sorolls que es produeixen al voltant seu?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 12. Amb quina freqüència s'aixeca del seu seient en reunions o altres situacions en les quals s'espera que es mantingui assegut?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 13. Amb quina freqüència se sent inquiet o agitat?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 14. Amb quina freqüència li costa relaxar-se quan té temps per a vostè?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 15. Amb quina freqüència s'adona que està parlant massa en situacions socials?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 16. Quan està tenint una conversa, amb quina freqüència s'adona que acaba les oracions de les persones amb els qui està parlant abans que les puguin acabar elles mateixes?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 17. Amb quina freqüència li costa esperar el seu torn en situacions en les quals cal esperar el torn?

  ▼ Anar al final de la pàgina

 18. Amb quina freqüència interromp a altres persones quan estan ocupades?

Si li ha agradat la nostra pàgina, ara pot compartir-la amb els seus amics, companys i familiars.